Beroepsgezondheidszorg

Inzetbaarheid en preventie

De kwaliteit van de arbeid is bepalend voor inzetbaarheid van werkenden. Gezond werk en gezonde werkenden zijn voorwaarden voor goed functioneren. Het gaat om een goede balans tussen werkvermogen, taakeisen en herstelbehoefte. Optimale communicatie op de werkvloer is de basis voor goede bedrijfsgezondheidszorg.

Bas Sorgdrager werkt via BAS BGZ voor arbeidsorganisaties om werkenden te beoordelen, behandelen en begeleiden hierbij. Hij gebruikt de recente inzichten en richtlijnen van de wetenschappelijke beroepsvereniging voor bedrijfsartsen (www.nvab-online.nl). Ervaring als bedrijfsarts: Registratie als bedrijfsarts vanaf juli 1992 (SGBO Nijmegen).

Belangrijkste publicaties:

– Inzetbaarheid

Geschikt werk en werkgeschikt, hoofdredactioneel. TBV 2012; 20(6): 245

Over taakeisen, werkvermogen en herstelbehoefte bij de oudere werknemer. TBV 2009; 17 (7): 320-324

Het verzekeringsgeneeskundig protocol: een kwaliteitsinstrument voor de bedrijfsarts? TBV 2009; 17 (1): 10-15

Inzetbaarheid van ouderen en jongeren in drie industriële ondernemingen TBV 2006; 14 (10): 436-441

Altijd moe? Toch is werken het gezondst. Trouw 1 februari 2005

– Beroepsziekten

Tinnitus en ‘levend lawaai’. TBV 2015; 23 (3): 143-144

Het melden van beroepsziekten: weten, willen en kunnen. TBV 2012; 20(5): 167-171

Angst voor werk? TBV 2010; 18(8): 339

– Bedrijfssectoren

Moeilijk objectiveerbare werkgebonden klachten bij luchtvaartpersoneel. TBV 2015; 23 (5): 239-240

Screenen op slaapapneu bij vrachtwagenchauffeurs: een dilemma? TBV 2011; 19 (8): 347-351

Zorg voor werknemers in sociale werkvoorziening in gevaar. TBV 2010; 18(10): 466-468

Diagnose, incidentie en verzuimduur van gemelde beroepsziekten bij de politie. TBV 2005; 13(11): 328-332

PAGO voor huisvuilbeladers. TBV 2003; 11(10): 306-309

Loodexpositie en PVC-buizenfabricage. TBV 1996; 4: 126-132

– Opinie

Whiplash: erkenning is gezond. TBV 2011; 19 (7): 302-3

Verschil moet er zijn. Het ABC van organisaties en adviseurs. ARBO 2010; 3: 28-30

De positie van de bedrijfsarts. Medisch Contact 2003; 58(21): 866-868

Arbeidsgeschiktheid is een proces en geen momentopname. Medisch Contact 1998; 53 (45): 1442-1444

Opschoning WAO-bestand verdient hoge prioriteit. Volkskrant 27 januari 1993

Minder verzuim bij passende en prettige arbeid. NRC Handelsblad 28 juli 1991

‘Blijf maar een weekje thuis’ lost ziekteverzuim niet op. NRC Handelsblad 28 juni 1990