Deskundigheidsbevordering

Uw docent

  • Academisch: professionele ontwikkeling en sociale geneeskunde Universitair Medisch Centrum Groningen, 2005 tot heden.
  • In bedrijven: Tips voor gezonde inzetbaarheid van werknemers
  • Specialiteit: beroepsziekten, rol en positie bedrijfsarts

Onderwijservaring

  • Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), certificaat november 2014
  • Docent bij Permeduc vanaf 2008
  • Docent bij Instituut Arbeidsrecht & HRM vanaf 2017
  • Dagvoorzitter nascholingsdag NVAB Noord vanaf 2013
  • Van 1994 tot 2004 docent voor de Netherlands School Public and Occupational Health
  • Van 1995 tot 2000 voorzitter nascholingscommissie bedrijfs- en verzekeringsartsen Noord Nederland
  • Van 1980 tot 1987 docent sportgezondheidszorg gemeente Groningen en KNZB

Belangrijkste publicatie

Dissertatie Rijks Universiteit Groningen 2002: Prevention and prognosis van asthma in aluminium potroom workers

Publicaties beroepsziekten

Vroege interventie bij lawaaischade? TBV 2016; 24 (7): 344-345

Beroepsziekten in Europa. TVP 2014; 3: 85-88

Het melden van beroepsziekten, weten, willen en kunnen. TBV 2012; 20 (4): 167-170

Arbeidsdermatologische aanpak in kantoren. TBV 2011; 19 (6): 281-283

Beroepsziekten door slechthorendheid? TBV 2011; 19 (3): 137-138

Registratierichtlijnen van beroepsziekten als middel voor preventie. TBV 2011; 19 (2): 88-89

Schadeclaims en sterfte: de maatschappelijk betekenis van beroepsziekten. TBV 2010; 18 (7): 328-329

Veilig melden? Juridische consequenties van beroepsziekten. TBV 2010; 18 (3): 136-137

Levend lawaai. Creatief omgaan met hard geluid. ARBO 2010; 9: 20-22

Beroepsslechthorendheid bij zwemonderwijzers. TBV 2010; 18 (1): 16-20

De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Proefschriftbespreking. TBV 2010; 8 (1): 30-31

Multidisciplinaire richtlijn Preventie van Beroepsslechthorendheid NVAB, inclusief achtergronddocument (www.gehoorenarbeid.nl)

Registratierichtlijn Gehoorverlies door beroepsmatige blootstelling aan lawaai (www.beroepsziekten.nl)

Levend lawaai een beroepsrisico. TBV 2005; 13(3): 82.

Rugklachten een beroepsziekte? TVP 2005; 8 (2): 54-57

Gehoorschade, een klassieke beroepsziekte. TVP 2005; 8 (1): 16-18

OR en beroepsziekten. Praktijkcahier VGWM nr. 39. Alphen aan den Rijn: Kluwer bv, 2004.

Het nut van lijsten bij het vaststellen van de medische causaliteit bij beroepsziekten. TVP 2004; 7(3): 80-82.

Hoe ontstaan beroepsziekten? Over de rol van werknemers. TVP 2003; 6(3): 73-75

Psychische beroepsziekten hoeven niet tot blijvende schade te leiden. TVP 2003; 6(1): 16-19

Bedrijfsarts en allergische beroepsziekten. TBV 2002; 10: 199-204

OPS, wat betekent dat voor de patiƫnt? TVP 2002; 5(3): 82-84

RSI bestaat, maar waarom? TVP 2002; 5(1): 14-16