Info

Disclosure statement

Bedrijfsarts met specifieke ervaring in industrie, onderwijs, transport en sociale werkvoorziening

Arts-deskundige voor de rechtbank via Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, 2006 tot heden voor Multidisciplinaire beoordeling beroepsziekten (houding- en bewegingsstelsel, gehooraandoeningen) en belastbaarheid

Klinisch arbeidsgeneeskundige Arbeidsrevalidatie Beatrixoord

Arts-deskundige voor Inspectie Leefomgeving en Transport via Polikliniek Mens en Arbeid, voorziening audiologie, 2007 tot heden

Bestuurslid NVAB kring Noord, ex-voorzitter van de NVAB

Medewerker Tijdschrift Vergoeding Personenschade (TVP) van uitgever Boom Juridische uitgevers te Den Haag

Adjunct hoofdredacteur Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) van uitgever Springer BSL te Houten