Klinische arbeidsgeneeskunde

Waarom klinische arbeidsgeneeskunde?

Werken is niet altijd gezond. Arbeidsrisico’s kunnen een nadelig effect hebben op de gezondheid. Soms zijn gezondheidsklachten gecompliceerd door werkgebonden en psychosociale factoren:

– werk als oorzaak van gezondheidsklachten
– verstoring balans belastbaarheid-arbeidsbelasting
– belemmeringen voor terugkeer naar werk bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Klinische arbeidsgeneeskunde kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dergelijke complexe problematiek.

Bas Sorgdrager is vanaf 2006 klinisch arbeidsgeneeskundige

  • voor de Polikliniek Mens en Arbeid (www.mensenarbeid.nl) gespecialiseerd in slechthorendheid (samen met Audiologisch Centrum AMC), tinnitus en beroepsziekten.
  • voor team Arbeidsrevalidatie van UMCG Beatrixoord.

Belangrijkste publicaties van Bas Sorgdrager over klinische arbeidsgeneeskunde:

Slechthorendheid: over lawaaischade en functioneringsproblemen in het werk. Bijblijven 2016; 32: 618-627

Beoordelen van medische causaliteit. Letsel en schade 2013; nr 1: 24-31

Deskundigenbericht bij beroepsziekten. Tijdschrift voor Rechtelijke Macht 2009; nr. 8: 349-352

Tinnitus, een bijeffect van lawaaischade. TBV 2008; 16 (5): 221-222

Kan een slechthorende zwemonderwijzer zijn werk nog blijven doen? TBV 2007; 15 (6): 266-267

Auditieve eisen en functietesten. TBV 2006; 14 (6): 275-277

Past diagnostiek van beroepsziekten binnen de gezondheidszorg? Medisch Contact 1998; 53 (4): 1254-1257