BAS BGZ

Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ)moet leiden tot gezond werk in een gezond bedrijf

Uitgangspunt

Optimale arbeidsparticipatie is een belangrijk streven, BAS BGZ ziet dit als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kerntaken zijn gericht op preventie (kwaliteit van de arbeid, leefstijl) en re-integratie (begeleiding duurzame inzetbaarheid). BAS BGZ benadrukt goed werkgeverschap en goed werknemerschap, ondersteunt de zorgplicht en stimuleert optimale communicatie in een bedrijf. Resultaat: gezond werk in gezond bedrijf.

Bas Sorgdrager onderscheidt zich van andere bedrijfsartsen door uitmuntend netwerk (landelijk en regionaal), aandacht voor werknemer èn werkgever, stabiliteit en continuïteit van zorg. Kernkwaliteiten: optimisme en positivisme in benadering, inlevingsvermogen en zelfbewustheid.

Inhoudelijke drijfveer Bas Sorgdrager

Aanpak van beroepsziekten is de belangrijkste drijfveer. Meteen na de oprichting in 1995 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten aan het Coronel Instituut van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, is Bas Sorgdrager bij het centrum betrokken. Aanvankelijk vooral voor het missiewerk: bedrijfsartsen bewustmaken van het begrip beroepsziekten en hen te wijzen op de maatschappelijke opdracht deze aandoeningen te signaleren en te melden. Bas Sorgdrager is gepromoveerd in 2002 op het onderwerp beroepsastma (RijksUniversiteit Groningen). In 2003 volgde de specialisatie in de audiologie en heeft hij bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het expertisecentrum Gehoor en Arbeid en de Polikliniek Mens en Arbeid. Zijn passie voor het vak uit zich onder meer in het bestuurswerk voor de beroepsvereniging (voorzitter in 2004-2005), de vele publicaties (momenteel adjunct-hoofdredacteur Tijdschrift Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde) en de betrokkenheid met onderwijs en nascholing (werkzaam voor afdeling Gezondheidswetenschappen Universitair Medisch Centrum Groningen).